fbpx
Søg
Close this search box.
Søg
Eric-Fromm

Fromm, Eric

1956
Personality Types
Kilder:

Fromm, E. (1941) The Fear of Freedom.
Fromm, E. (1947) Man for Himself.
Fromm, E (1956) The Art of Loving.

“Grådighed er et bundløst hul, der udmatter personen i en endeløs indsats for at tilfredsstille behovet uden nogensinde at blive tilfreds.”

Fromm var ortodoks jøde og voksede op I Tyskland under 1. og 2. Verdenskrig. I 1933 emigrerede han til Schweiz og derefter til New York. Fromm tog en Ph.d. i sociologi og studerede senere til psykoanalytiker. Han var kraftigt influeret af hans bibelske studier, Karl Marx’ socialistiske ideer og Freuds psykoanalyser. Hans teorier tog udgangspunkt i at det der definerer mennesket er vores evne til at finde mening i livet, der også er bestemmende for om vi følger en vej med glæde og tilfredshed, eller en vej der er fuld af skuffelser og utilfredshed.

Han forklarer at livet er en konstant kamp for at finde en balance mellem den individuelle natur som et selvstændigt væsen med behovet for samhørighed. En kamp der eksisterer fordi vi har den unikke evne til at spekulere og tænke over vores isolation. Fornuften gør os bevidste om vores egen og vores kæres dødelighed og det skaber en kronisk spænding som vi hele tiden forsøger at overvinde, derfor leves livet med bekymringer og håbløshed. Fromm insisterer på der er håb, for mennesket kan overvinde følelsen af fremmedgørelse og isolation ved at finde sit formål.

Fromm definerede 6 personlighedstyper, der har både negative og positive sider. Han slår fast at vi alle indeholder elementer fra flere typer, hvoraf en, eller to er mest fremtrædende:

  1. Modtagelige – Receptive: Typer lever passivt i status quo i accept af det lod der er blevet tildelt dem. Disse typer følger fremfor at lede; ting gøres mod dem. I det ekstreme er det offerets ståsted. På den positive side, er den rig på accept og hengivenhed.
  2. Udnyttende – Exploitative: Trives ved at tage fra andre, de tager hvad de har brug for, i stedet for at tjene og skabe. De udviser ekstrem selvtillid og et stærkt initiativ.
  3. Hamstrende – Hoarders: Søger altid venner på højere steder og vurderer selv deres kære ud fra deres værdi og ser dem som noget der ejes. Magt tørstige og nærige, i bedste fald er de pragmatiske og økonomiske.
  4. Sælgeren – Marketing: Er besatte af image og hvordan de med størst mulig succes kan reklamere og sælge dem selv. Ethvert valg vurderes ud fra den reflekterede værdi lige fra tøj, biler og ferier de køber til ægteskab ind i den ”rigtige” familie. I de værste tilfælde er de opportunister, taktløse og overfladiske; i bedste fald er de højt motiveret, målrettede og energiske.
  5. Dødselskende – Necrophilous: Den mest negative personlighedstype, der kun søger at ødelægge og er dybt angste for livets uordentlige og ukontrollerbare natur. De elsker at tale om sygdom og død og de er besatte af tanken om at indføre lov og orden. De foretrækker mekaniske ting frem for mennesker. På moderat niveau er disse typer pessimistiske nej-sigere, hvis glas for altid er halvt tomt og aldrig halvt fuldt.

Den sidste personlighedstype står i modsætning til dem ovenfor:

  1. Produktive – Productive: Søger generelt at finde en brugbar løsning på livet gennem fleksibilitet, læring og socialiseren. Sigter mod at blive ét med verden for på den måde undslippe adskillelse og ensomhed. Produktive typer reagerer på verden med rationalitet og en åben indstilling, er villige til at ændre deres overbevisninger, når der er evidens for det. Produktive typer kan elske andre på ægte vis, for den de er og ikke som et trofæ eller beskyttelse mod verden. Fromm kalder denne modige type ”Mennesket uden maske”.
“Menneskets vigtigste opgave i livet er at føde sig selv, at blive det, han har potentialet til at være. Det vigtigste produkt af hans indsats er hans egen personlighed.”

I MiLife Læringsrummet

  • Accepter at dine elever har forskellige personlighedstyper og fokuser på de positive sider af dem.
  • Lær eleverne at anvende de positive sider af andre personlighedstyper, der passer bedst til situationen.
  • Tænk over sammensætningen af typer i forbindelse med gruppearbejde.
“Hvis andre mennesker ikke forstår vores opførsel – hvad så? Deres forventning om, at vi kun gør det, de selv forstår, er et forsøg på at diktere vores handlinger. Hvis disse er ‘asociale’ eller ‘irrationelle’ i deres øjne, så er det sådan. For det meste under de os ikke friheden og modet til at være dem, vi er. Vi skylder ingen en forklaring og skal ikke aflægge regnskab, så længe vores handlinger ikke skader eller krænker dem.”
“Mange psykiatere og psykologer nægter at tænke tanken, at måske er samfundet som helhed ikke sundt. De fastholder, at problemet med mental sundhed i et samfund kun handler om et antal ‘ujusterede’ individer og ikke om selve kulturen.”
“Respekt er ikke frygt og ærefrygt; det … er muligheden for at se et menneske, som det er; at være opmærksom på dets unikke individualitet. Respekt er derfor fraværet af manipulation. Jeg ønsker, at det elskede menneske skal vokse og udfolde sig for dets egen skyld og på dets egen måde og ikke med det formål at tjene mig.”
“Når folk ikke længere kan håndtere Gud, vender de sig mod religionen.”
“Kærlighed er det eneste fornuftige og tilfredsstillende svar på den menneskelige eksistens’ problem.”
“At elske nogen er ikke kun en stærk følelse – det er en beslutning, det er en dom, det er et løfte.”
“En illusion, som alle deler, bliver en realitet.”
“Umoden kærlighed siger: ‘Jeg elsker dig, fordi jeg har brug for dig.’ Moden kærlighed siger: ‘Jeg har brug for dig, fordi jeg elsker dig.”
“Fremmedgørelsen, som vi finder den i det moderne samfund, er nærmest total … Mennesket har skabt en verden af menneskeskabte ting, der aldrig har eksisteret før. Mennesker har konstrueret en kompliceret social maskine til at administrere den tekniske maskine, de har bygget. Jo mere magtfulde og gigantiske kræfter de slipper løs, desto mere magtesløse føler de sig selv som mennesker. De ejes af deres frembringelser og har mistet ejerskabet af sig selv.”
“Opgaven, vi skal give os selv, er ikke at føle os trygge, men at være i stand til at leve med utrygheden.”
“Mennesket er det eneste dyr, for hvem hans egen eksistens er et problem, som han er nødt til at løse.”
“Egoistiske personer er ude af stand til at elske andre, men de er heller ikke i stand til at elske sig selv.”
“Kærlighed betyder, at vi forpligter os uden at kræve garantier, at vi giver os selv helt i håbet om, at vores kærlighed vil skabe kærlighed hos den elskede. Kærlighed er en tillidserklæring, og den, der ikke viser den store tillid, viser heller ikke den store kærlighed.”
“Kreativitet kræver modet til at give slip på det sikre.”
“Det kræver blot et øjeblik at fortælle nogen, at du elsker dem, men det kræver et liv at bevise det.”
“Begæret efter magt er ikke forankret i styrke, men i svaghed.”
“Vi er ikke på vej mod større individualisme, men er ved at blive en stadigt mere manipuleret massecivilisation.”
“Du er nødt til at standse for at kunne ændre retning.”
Søg
Alle teoretikere i alfabetisk ­rækkefølge

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife