fbpx
Søg
Close this search box.
Søg
Carl-Jung

Jung, Carl

1929
The Collective Unconscious
Kilder:

Jung, C. (1912) Symbols of Transformation.
Jung, C. (1934) The Archetypes and the Collective Unconscious.
Jung, C. (1945) On the Nature of Dreams.

“Sammenlign ikke, mål ikke. Ingen andre gør tingene som du. Alle andre måder bedrager og frister dig. Du skal opfylde den måde, der findes i dig.”

Jung blev født I Schweiz og studerede først psykiatri, men efter at have mødt Freud skiftede han til psykoanalysen. Han var i en kort periode professor ved Zürich Universitetet, men holdt op med at undervise til fordel for forskningen. Han rejste meget i Afrika, hvor han studerede antropologi og arkæologi.

Jungs teorier om ærketyper, som helten, den gode moder, den onde (djævelen) osv. er ikke baseret på den enkeltes erfaring, men er en nedarvet hukommelse fra generation til generation og de har store ligheder på tværs af kulturer, det var det Jung kaldte det kollektivt ubevidste.

Ærketyperne fungerer som skabeloner i vores psyke og vi bruger dem ubevidst for at organiserer og forstå vores egne oplevelser. Ærketyperne kan ses som nedarvede emotionelle og adfærdsmæssige mønstre, der giver os mulighed for at genkende en bestemt adfærd, eller følelsesmæssige udtryk som har et overensstemmende mønster, der har betydning.

Jung foreslår at psyken består af tre komponenter:

  • Ego ’et – der repræsenterer det bevidste sind, eller selvet.
  • Det personlige ubevidste – der indeholder individets egne minder også dem der er blevet fortrængt.
  • Det kollektive ubevidste – er den del af psyken, der huser ærketyperne.

Der er mange ærketyper og de findes i alle kunstneriske udtryk i malerier, skuespil og forfatterskaber: Den vise gamle mand, Gudinden, Madonnaen, Den store Moder og Helten.

  • Persona, er en af de vigtigste ærketyper beskrevet af Jung, idet han erkendte at vi kun deler noget af selvet med andre, mennesket deler sine personligheder i komponenter og deler selektivt visse dele af disse komponenter med andre afhængig af miljøet og situationen, det selv vi viser til andre – vores offentlige image, er den ærketype som Jung kalder Persona.

Jung var overbevidst om at selvet havde både en maskulin og feminin del, der formes til at blive en hel mand, eller kvinde. Vi vender ryggen til halvdelen af vores potentiale, dog har vi stadig adgang til den del gennem en ærketype. Animus eksisterer som den maskuline del i den kvindelige personlighed og Anima som den kvindelige del i mandens psyke. De er den anden halvdel som blev taget fra os da vi voksede til at blive dreng eller pige.

Anima og Animus, som er ærketyper hjælper os til at forstå det modsatte køn. Animus er repræsenteret i vores kultur som den ”ægte mand” han er muskelmanden, kommandør over soldaterne, den køligt logiske og den romantiske forfører. Anima optræder som en skov nymfe, en jomfru og forføreren. Hun er tæt på naturen, intuitiv og spontan. Disse ærketyper findes i de ubevidste og kan påvirke vores humør og reaktioner ved at vise sig som profetier (Anima) og ubøjelig rationalitet (Animus)

En ærketype repræsenterer den del af os selv som vi ikke ønsker andre skal se, han kalder den Skyggen og den er det modsatte af Persona. Den repræsenterer alle vores hemmeligheder, eller undertrykte tanker og de skamfulde sider af vores karakter.

  • Den vigtigste ærketype er ”Det sande jeg”. Det er en central og organiserende ærketype, der forsøger at harmoniserer alle andre aspekter til et overensstemmende, helt selv.

Ifølge Jung er det egentlige mål for mennesket at opnå en avanceret, oplyst psykologisk tilstand af at være til, som han kalder ”selv-realisering”. Vejen til det ligger i ærketypen Det sande jeg. Når den er fuldt realiseret, så er ærketypen kilden til visdom og sandhed og kan forbinde selvet med det åndelige. Jung understregede at selvrealisering ikke sker automatisk, men skal søges bevidst.

“Det mest skræmmende er at acceptere sig selv fuldstændigt. Dine mål bliver først tydelige, når du kan kigge ind i dit eget hjerte. Den, der søger udenfor, drømmer; den der søger indad, vågner.”

I MiLife Læringsrummet

  • Accepter at adfærd og følelser styres af det ubevidste.
  • Forandring kan kun ske ved en bevidst beslutning om det, brug evt. personlighedstesten til at sætte ord på den ønskede forandring.
  • Accepter at eleverne og du selv optræder med jeres offentlige personlighed.
“At være normal er den mislykkedes ultimative mål.”
“Verden vil spørge dig, hvem du er, og hvis du ikke ved det, vil verden fortælle dig det.”
“Vi er ikke det, der er sket med os; vi er dem, vi ønsker at blive. “
“Livets privilegium er at blive den, du virkelig er.”
“Mennesker vil gøre hvad som helst, uanset hvor absurd det måtte være, for at undgå at se deres egen sjæl i øjnene. De vil udøve indisk yoga og alle dens øvelser, overholde et strengt diætregime, lære hele verdens litteratur – alt sammen fordi de ikke kan komme videre med sig selv og ikke har den mindste tro på, at noget nyttigt nogensinde kan komme ud af deres egen sjæl.”
“At kende dine egne mørke sider er den bedste metode til at håndtere andre menneskers mørke sider.
”
“Livet begynder virkelig ved fyrre. Indtil da er du bare i gang med at researche.”
“Vi bliver ikke såret alene, og vi heles ikke alene.”
“At tænke er svært; det er derfor, de fleste mennesker dømmer.”
“Alt, der irriterer os ved andre, kan lede til en forståelse af os selv.”
“Visdom accepterer, at alting har to sider.”
“Vi kan ikke ændre noget, før vi accepterer det. Fordømmelse frigør ikke; den undertrykker.”
“Det vigtigste spørgsmål, enhver kan stille sig, er: Hvilken myte lever jeg?”
“Indtil du gør det ubevidste bevidst, vil det dirigere dit liv, og du vil kalde det skæbne.”
“Forskellen mellem et godt liv og et dårligt liv er, hvor godt du går gennem ilden.”
“Et menneske kan lide at tro, at han er herre over sin sjæl. Men så længe han ikke er i stand til at kontrollere sit humør og sine følelser eller være bevidst om de utallige hemmelige måder, som ubevidste faktorer sniger sig ind i hans liv og beslutninger på, så er han bestemt ikke sin egen herre.”
Søg
Alle teoretikere i alfabetisk ­rækkefølge

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife