fbpx
Søg
Close this search box.
Søg
Albert-Ellis

Ellis, Albert

1955
Rational Emotive Behaviour Therapy
Kilder:

Ellis, A. (1957) How to Live with a Neurotic.
Ellis, A. (1961) A Guide to Rational Thinking.
Ellis, A. (1962) Reason and Emotion in Psychotherapy.

“Du har betydelig magt til at konstruere selvhelende tanker, følelser og handlinger samt til at konstruere selvdestruktiv adfærd. Du har evnen til at vælge sunde frem for usunde tanker, følelser og handlinger.”

Oldtidens græske filosof Epictetus erklærede: “Mennesket bliver oprørte over deres syn på begivenheder, ikke begivenhederne i sig selv”. Dette princip blev fundamentet for Rationel emotionel-adfærdsterapi, der blev udviklet af Ellis i 1955, som fastslår at erfaringer i sig selv ikke forårsager nogen følelsesmæssig reaktion, men at det er vores individuelle system af overbevisninger, der producerer en reaktion.

Ellis teori foreslår, at der er irrationel og rationel tænkning, som styres af vores overbevisninger og de er afgørende for den følelsesmæssige konsekvens en hændelse har for selvet.

  • Den irrationelle tænkning har tendens til at drage ekstreme konklusioner om hændelser, især de negative. Fx vil en irrationel tænker mister sit job, så er det ikke bare uheldigt, men forfærdeligt. Han tror på han er værdiløs og at han aldrig finder et job igen. Ellis beskriver
  • irrationelle overbevisninger som værende ulogiske, ekstreme, skadende og selv-saboterende fordi de forårsager usunde følelsesmæssige konsekvenser.
  • Den rationelle tænkning skaber den modsatrettede effekt. Rationel tænkning er hjælpsom for selvet. Den er baseret på tolerance og har evnen til at tåle en nødsituation uden at formode katastrofalt negative konklusioner og er rodfæstet i overbevisningen om det positive menneskelige potentiale. Rationel tænkning er afbalanceret og er altid åben over for optimisme og muligheder. Den skaber sunde følelsesmæssige konsekvenser.
“Lykken opleves mest af alt, når vi stræber hen imod et mål, ikke når vi har opnået tingene, fordi vores natur ønsker altid at fortsætte til det næste mål.”

I MiLife Læringsrummet

  • Ager på elevers irrationelle udtalelser og hjælp dem til at finde rationelle forklaringer.
  • Tilpas opgaver så de er tilgængelige for alle, så de på den måde styrker den rationelle tænkning.
  • Hjælp elever til at sætte målsætninger for de overbevisninger de gerne vil ændre og støt dem i arbejdet.
“Mennesker og ting generer os ikke. Vi generer os selv ved at tro, at de kan genere os.”
“Du føler hovedsageligt på den måde, du tænker.”
“Stærke følelser er helt ok; det er overreaktionerne, der giver os problemer.”
“Det er kun i dine tanker, at du er nødt til at udmærke dig til noget eller alt. Selvfølgelig ville det være meget rart at være god til de fleste ting. Vi anbefaler faktisk, at du prøver at gøre dit bedste. Men realistisk set har du ret til at gøre det mindst mulige for at klare dig. Alle dine præstationer er bare en bonus. Noget, du kan nyde; ikke noget, du skal leve op til. Du behøver ikke gøre noget for at bevise, at du er værdig til at leve.”
“Når vi ikke tilgiver andre, avler det mangel på tilgivelse af os selv.”
“Fejl har intet at gøre med din værdi som person.”
“Virkeligheden er ikke så meget det, der sker for os; det er snarere måden, vi tænker på disse begivenheder på, der skaber den virkelighed, vi oplever. I en meget reel forstand betyder det, at vi hver især skaber den virkelighed, vi lever i.”
“Du har reelt aldrig brug for de ting, du ønsker. Det er den vigtigste og gennemgribende nøgle til ro i sindet.”
“Ved ikke at bekymre mig for meget om, hvad folk synes, er jeg i stand til at tænke selv og udbrede ideer, der meget ofte er upopulære. Og jeg lykkes med dem, fordi – igen – jeg er ligeglad med, hvad andre mennesker synes.”
“Hvis folk holdt op med at se på deres følelser som overjordiske, næsten umenneskelige, processer og i stedet betragtede dem realistisk som noget, der i vid udstrækning er sammensat af perception, tanker, vurderinger og indre dialoger, ville de sagtens kunne arbejde stille og roligt med at ændre dem.”
“Der er tre ’skal’, der holder os tilbage: Jeg skal klare mig godt. Du skal behandle mig godt. Og verden skal være let.”
“De bedste år i dit liv er dem, hvor du tager ansvaret for, at dine problemer er dine egne.”
“Problemet med den meste terapi er, at den får dig til at føle, at du får det bedre. Men du får det ikke bedre. Du skal forstærke den med handling, handling, handling.”
“Hvis du ville holde op, virkelig holde op, med at fordømme dig selv, andre og dårlige omstændigheder, ville du opdage, at det er næsten umuligt at ryste dine følelser – over noget. Ja, og over noget som helst.”
“At være assertiv betyder ikke, at man skal angribe eller ignorere andres følelser. Det betyder, at du er villig til at tage vare på dine egne behov uden at angribe andre.”
“Lykke opleves mest, når vi stræber mod at nå et mål, ikke ved at have skaffet os ting, for vores natur er altid sådan, at vi ønsker at gå videre til den næste udfordring.”
“Ved ærligt at anerkende dine tidligere fejl, men aldrig fordømme dig selv for at have begået dem, kan du lære at bruge din fortid til din egen fremtidige fordel.”
“Rent faktisk er det meste af det, vi kalder angst, en overreaktion på, hvad vi tror, andre synes om os.”
“Folk er rædselsslagne for andre mennesker eller svære projekter, fordi de fortæller sig selv, at det kan gå galt, eller at de bliver afvist. Svigt kan føre til sorg, fortrydelse, frustrationer og irritation – alle sunde, negative følelser, som mennesker ikke kan leve uden. Men så tilføjer de: “Jeg skal absolut lykkes, og jeg skal være elsket af vigtige mennesker, og hvis jeg ikke gør det, er det forfærdeligt, og jeg er ikke god nok.” Det er irrationelle overbevisninger. Så længe folk holder fast i dem, er de bange for livet og bebrejder sig selv, når de bliver afvist.”
Søg
Alle teoretikere i alfabetisk ­rækkefølge

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife