fbpx
Søg
Close this search box.
Søg
Lev-Vygotsky

Vygotsky, Lev

1930
Scaffolding – The Zone of Proximal Development
Kilder:

Vygotsky, L.S. (1962) Thought and Language. Cambridge, MA: MIT Press.
Vygotsky, L.S. (1978) Mind in Society. Cambridge, MA: Harvard University Press.

“Læring er mere end tilegnelsen af evnen til at tænke; det er tilegnelsen af mange specialiserede evner til at kunne tænke på mange forskellige ting.”

Vygotsky havde den overbevisning, at viden og tænkning konstrueres gennem social interaktion med familie, venner, lærere og ligemænd. Han refererede til de mennesker vi lærer af som: Most Knowledgeable Others, MKO’s (mest vidende andre) og processen at læring gennem social interaktion som: Zone of Proximal Development, ZPD (Zonen for proksimal udvikling). Han foreslog at, når elever var i ZPD, udviklede de en højere forståelse for et emne, der rækker ud over deres tidligere niveau af forståelse.  Han udviklede også begrebet (Scaffolding) stillads som beskrivelse af lærerens rolle til at engagere sig med eleverne og støtte deres udvikling mens de er i ZPD.

Principperne der understøtter stilladset:

  • Opbyg interesse for emnet og engager dig med eleverne.
  • Nedbryd opgaven til mindre delopgaver.
  • Hold individet eller gruppen fokuseret på at fuldføre delopgaverne, men tillad ikke at de taber syne af hovedopgaven.
  • Brug MKO’s (mest vidende andre) til at støtte eleverne.
  • Oprids forskellige måder opgaven kan løses på, som eleverne kan imitere og til sidst internalisere.
“Mennesker med store lidenskaber, mennesker, der udfører store gerninger, mennesker, der har stærke følelser, selv mennesker med store tanker og en stærk personlighed, stammer sjældent fra små søde drenge og piger.”

I MiLife Læringsrummet

  • Find ud af hvor meget eleverne ved om emnet før arbejdet starter.
  • Lad mere vidende elever samarbejde med elever der ved mindre.
  • Forbered eleverne på at komme ud af deres komfortzone.
“Læreren skal indtage rollen som facilitator og ikke som indholdsformidler.”
“Sprog er værktøjernes værktøj.”
“Hvad børn kan gøre med hjælp fra andre, kan i en eller anden forstand være endnu vigtigere tegn på deres mentale udvikling, end hvad de kan gøre alene.”
“Barnet begynder at opfatte verden, ikke kun gennem egne øjne, men også gennem egen tale.”
“Det er gennem andre, at vi bliver os selv.”
“Den særlige menneskelige kapacitet til at kunne tale sprog gør det muligt for børn at løse vanskelige opgaver, at overvinde impulsive handlinger, at planlægge løsninger på et problem, inden de gennemføres, og at styre deres egen adfærd.”
“Enhver menneskelig handling, der giver anledning til noget nyt, omtales som en kreativ handling, uanset om det, der er skabt, er et fysisk objekt eller en mental eller følelsesmæssig konstruktion, der lever i den person, der skabte denne og kun er kendt af dette menneske.”
Søg
Alle teoretikere i alfabetisk ­rækkefølge

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife