fbpx
Søg
Close this search box.
Søg
John-Dewey

Dewey, John

1929
Intelligent Action & Flexible Curriculum
Kilder:

Dewey, J. (1958) Experience and Nature. New York: Dover.
Dewey, J. (1963) Experience and Education. New York: Collier Books.

“Giv eleverne noget at lave, ikke noget at lære; og når det, de skal lave, er af en sådan art, at det kræver tænkning, er læring det naturlige resultat.”

Intelligent handling, 1929

Dewey mente ikke at uddannelse skulle adskilles fra livet selv og at adfærdsændringer optræder når individet kan relaterer adfærden til deres erfaringer. I denne sammenhæng argumenterede han for at ændringer skulle ses i sammenhæng mellem individet og deres miljø og ikke adskilt fra det.

Dewey skabte begrebet intelligent handling (Intelligent Action) som fundamentet for uddannelse, der giver folk en personlig interesse i sociale relationer, kontrol og kapaciteten til at ændre adfærd. Tre hovedpunkter er:

 • Åbensindet: Fri for fordomme og forudfattede holdninger til emnet.
 • Absorberede interesser: En helhjertet tilgang til læring om emnet.
 • Moden tilgang: Accepterer ansvaret for konsekvenserne af handlingen i anvendelsen af læring.

Dewey talte for at adfærds ændringer skulle være elevcentrede.

Flexible Curriculum, 1938

Dewey udvidede sine ideer om læring gennem erfaringer og indarbejdede dette med udviklingen af læseplaner. Han argumenterede for at uddannelse skulle fremme udvikling og foreslog, at det var gennem denne udvikling, at eleverne kunne adoptere en bred vifte af formål og få muligheden for at opnå målene. Dette ville så stimulere yderligere udvikling.

For at opnå det foreslog Dewey at formålet med og sammenhængen i læseplanerne skulle fastsættes af eleverne og ikke lærerne. Han kaldte dette for den fleksible undervisningsplan.

Hovedprincipperne i denne model er at undervisningsplanen skal:

 • Være baseret på elevernes egen opfattelse af deres interesser.
 • Sætte eleverne i stand til at engagere sig i den fulde udvikling af undervisningsplanerne.
 • Støtte eleverne i at finde deres niche i livet.
 • Være fokuseret på praktiske aktiviteter og centreret omkring projekter eleverne finder relevante.
 • Fremhæve vigtigheden af at lære ved at møde vanskeligheder og problemløsning.
 • Forbyd udenadslære og opmuntre til opdagelseslæring.
“Nøglen til lykken er at finde ud af, hvad man egner sig til at beskæftige sig med, og sikre sig muligheder for at komme til at gøre det.”

I MiLife Læringsrummet

Intelligent handling

 • Gør eleverne bekendt med relevansen af det de skal til at lære.
 • Vær forberedt på at være elev i dine egne lektioner og anerkend, det du har lært af eleverne.
 • Opmuntre eleverne til at diskutere deres følelser med hinanden.

 

Flexible Curriculum

 • Lad eleverne deltage i planlægningen af hvad der skal læres og hvordan der skal undervises.
 • Opmuntre processen af at lære at lære.
 • Fokuser på praktiske aktiviteter centreret omkring projekter som eleverne finder interessant.
“Du kan ikke undervise på samme måde i dag, som du gjorde i går, for at forberede eleverne til i morgen.”
“Den egentlige uddannelsesproces burde være den proces, hvor man lærer at tænke ved at anvende reelle problemer.”
“Samspillet mellem viden og færdigheder er, sammen med erfaringer, nøglen til læring.”
“Selvet er ikke noget færdiglavet, men noget, der løbende dannes gennem valg af handlinger.”
“Vi lærer ikke af erfaringerne … vi lærer ved at reflektere over erfaringerne.”
“Hvis vi underviser dagens studerende, som vi underviste gårsdagens, berøver vi dem dagen i morgen.”
“Et samfund med for få uafhængige tænkere er sårbart over for forstyrrede og opportunistiske lederes kontrol. Et samfund, der ønsker at skabe og opretholde et frit og demokratisk socialt system, skal udvikle uafhængig og ansvarlig tænkning blandt sine unge.”
“Al læring begynder, når vores kendte ideer viser sig at være utilstrækkelige.”
“Uddannelse er ikke en forberedelse til livet; uddannelse er selve livet.”
“Al ægte uddannelse opstår gennem erfaringer.”
“Hvordan kan barnet lære at være en fri og ansvarlig borger, når læreren er låst fast?”
“Skoler burde tage aktiv del i at lede sociale forandringer og deltage i opbygningen af en ny social orden.”
“Uddannelse handler ikke om ‘at fortælle’ og blive fortalt, men om en aktiv og konstruktiv proces.”
“Den vigtigste indstilling, der kan dannes, er ønsket om at fortsætte med at lære.”
“Skolen bør være “en ægte form for aktivt samfundsliv i stedet for et adskilt sted, hvor man lærer lektier.”
“Vi uddanner aldrig direkte, men indirekte gennem omgivelserne. Om vi tillader tilfældige omgivelser at gøre arbejdet, eller om vi designer omgivelserne til formålet, gør en stor forskel.”
Søg
Alle teoretikere i alfabetisk ­rækkefølge

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife