fbpx
Søg
Close this search box.
Søg
Benjamin-Bloom

Bloom, Benjamin

1956
Levels in the Cognitive Domain
Kilder:

Bloom, B. and Kratwohl, D. (1956) Taxonomy of Educational Objectives. London: Longman.

“Hvad enhver person i verden kan lære, kan næsten alle mennesker lære, hvis de får passende betingelser for at lære før og under.”

Bloom har udviklet taksonomier til alle tre læringsdomæner, men han blev særligt kendt for hans arbejde om det kognitive domæne, som danner basis for ideer i forberedelsen af læringsmål.

Dette arbejde er sidenhen blevet udviklet og anvendt af undervisere i hele verden. Han argumenterede for at forståelse og færdigheden i anvendelsen af viden var afgørende for at nå et højere niveau af intellektuel udvikling, som analyse, syntese og evaluering tilhører.

Bloom taksonomi er baseret på følgende seks trin:

  • Niveau 1: Viden – genkaldelse eller genkendelse af information.
  • Niveau 2: Forståelse – forstå meningen med informationen.
  • Niveau 3: Applikation – omsætning af fremkaldte ideer til praksis.
  • Niveau 4: Analyse – fortolkning og vurdering af praksis.
  • Niveau 5: Syntese – udvikling af nye tilgange til praksis.
  • Niveau 6: Evaluering – vurdering af hvor godt de nye tilgange virker.
“Kreativitet opstår med mestring, så mestring af færdigheder er førsteprioriteten for unge talenter.”

I MiLife Læringsrummet

  • Vær bevidst om niveauet du underviser på.
  • Skab overensstemmelse mellem læringsmålene og vurderings metoderne.
  • Prøv ikke at nå analyse- og evalueringsniveauet før for forståelse og anvendelsen af viden mestres.
“… en elev opnår et ’højere bevidsthedsniveau’, når han ikke længere tror på rigtigt eller forkert. En stor del af det, vi kalder god undervisning, er lærerens evne til nå emotionelle mål ved at udfordre elevens fastlåste mindset … en stor del af det, vi kalder undervisning, indebærer, at læreren skal være i stand til at forandre elevernes tanker, holdninger og følelser.”
“Der er brug for at være meget tydeligere om, hvad vi ved og ikke ved, så vi ikke konstant blander de to ting sammen. Hvis jeg kunne få et ønske opfyldt, ville det være, at uddannelse kunne systematisere vores grundlæggende viden, så det, der er kendt og sandt, kan man handle udfra, mens det, der er overtro, mode og myter, bliver forstået som det og kun bruges, når der ikke er noget andet til at støtte os i vores frustration og fortvivlelse.”
“Uddannelse skal i stigende grad beskæftige sig med børnenes og de unges fulde udvikling, og det vil være skolernes ansvar at søge læringsbetingelser, der sætter hvert enkelte individ i stand til at nå det højest mulige læringsniveau.”
“Normalfordelingskurven viser en distribution, der bedst passer til tilfældige og uplanlagte aktiviteter. Uddannelse er en målrettet aktivitet, og vi søger at få eleverne til at lære det, vi ville undervise dem i. Så hvis vi er effektive, vil fordelingen af karakterer være alt andet end en normalfordelingskurve. Den er faktisk mere et bevis på dårlig undervisning.”
Søg
Alle teoretikere i alfabetisk ­rækkefølge

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife