fbpx
Søg
Close this search box.
Søg
Donald-Broadbent

Broadbent, Donald

1958
Perception
Kilder:

Broadbent, D. (1958) Perception and Communication.
Broadbent, D. (1971) Decision and Stress.
Broadbent, D. (1993) The Simulation of Human Intelligence.

Broadbent var RAF pilot under Anden Verdenskrig og han blev sendt til USA til træning. USA og Europa var foran England på psykologiens område og tilgangen i England var præget meget af behaviorisme og psykologi som var anvendelses orienteret. Efter krigen læste Broadbent til psykolog og han var meget optaget af, hvordan vi sorterer de mange informationer, der modtages gennem sanserne. Hans udgangspunkt var et flyvekontroltårn, hvor flyvelederne modtog en konstant strøm af informationer på samme tid og Broadbent var interesseret i at finde ud af, hvordan de udvælger den information de handler på.  Han blev gennem sin karriere Englands grundlægger af den kognitive psykologi og hans arbejde etablerede anvendt psykologi som en vigtig tilgang til problemløsning.

Broadbents perceptionsteori byggede på billedet af en tragt, hvor sanserne leverer mange strømme af information til tragten, der ender med at danne en prop, hvor der sidder et filter, der kun tillader en bid af informationerne af komme igennem til videre bearbejdning og handling. Han var meget optaget af, hvordan selekteringen af den information der kom videre til behandling blev foretaget, da han gennem forsøg påviste, at det ikke havde forbindelse til fx korrekthed.

Han udviklede og forfinede utrætteligt hans teori og fandt senere ud af at filteret i tragten består af flere faktorer:

  • Forventninger til situationen.
  • Erfaringer
  • Holdninger/overbevisning
  • Værdier
  • Genkendelighed

I MiLife Læringsrummet

  • Skab et læringsmiljø, hvor alle ved, hvad der er målet med undervisningen.
  • Accepter at dine elever opfatter det du siger forskelligt.
  • Hjælp dine elever til at forstå og giv dem mulighed for arbejde med, hvorfor vi opfatter informationer forskelligt.
Søg
Alle teoretikere i alfabetisk ­rækkefølge

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife