fbpx
Søg
Close this search box.
Søg
Bob-Bates

Bates, Bob

2015
The Coaching model
Kilder:

Bate, B. (2015) The Little Book of Big Coaching Models. London: Pearson.

Bates coaching model er udviklet på basis af et omfattende studie af 76 teorier og modeller om coaching. I hans model har han brugt ordet COACHING som forkortelse af modellens otte nøgle elementer. I denne danske version er gengivet både det engelske ord og derefter det tilsvarende danske.

Elementerne er:

 • Clarify – afklar rollerne: hvem gør hvad, hvornår, hvor og hvordan.
 • Organise – organiser målet og målsætningerne: få dem du arbejder sammen med til at få en forestilling (vision) af hvad de kunne være og hjælp dem med at sætte målene for denne vision.
 • Act – ager med overbevisning: vælg den bedste metode til at coache et individ eller en gruppe og gennemfør det med overbevisning og engagement.
 • Confirm – bekræft at forventningerne indfries: grundig feedback ikke kun resultatet, men også processen der er gennemgået og vær forberedt på at foretage ændringer om nødvendigt.
 • Have- hav en plan for at håndtere tilbagefald: accepter, at der sker fejl og håndter dem.
 • Inspire – inspirer til kreativ tænkning: opmuntre personen du coacher til at tænke ud af boksen.
 • Never – aldrig være bange for fejl: hvis personen du coacher fejler i en opgave betyder det ikke at hverken du eller dem er fejlere; det betyder kun, at de har fejlet i opgaven.
 • Get – kend den person du coacher: opbyg en relation der er baseret på respekt og tillid.

I MiLife Læringsrummet

 • Blive enige om hvem der har ansvaret for hvad i coaching relationen.
 • Evaluer fremskridt regelmæssigt og juster coaching metoden, hvis det er nødvendigt.
 • Rådgiv personen du coacher om ikke at være bange for at begå fejl.
Søg
Alle teoretikere i alfabetisk ­rækkefølge

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife