fbpx
Søg
Close this search box.
Søg
Jean-Piaget

Piaget, Jean

1954
Constructivism
Kilder:

Piaget, J. (1957) Construction of Reality in the Child. London: Routledge & Kegan Paul.
Piaget, J. (1970) Genetic Epistemology. New York: Columbia University Press.

“Hver gang vi underviser et barn i noget, forhindrer vi det i selv at opfinde det. På den anden side vil det, som vi giver barnet lov til selv at opdage, forblive synligt hos barnet resten af dets liv.”

Piaget er uden tvivl den mest indflydelsesrige erkendelses teoretiker.

Hans tro på, at mennesker konstruere viden i modsætning til at modtage viden, er det helt centrale i de fleste erkendelsesteorier. Han foreslår at konstruktionen af viden er baseret på individets erfaringer, som igen er påvirket af deres følelsesmæssige, biologiske og mentale udviklingsstadie.

Piaget argumenterede for at der er fire udviklingsstadier:

  • Sansemotoriske stadie, hvor læring finder sted gennem berøring og føling.
  • Præ-operationelle stadie, hvor evnen til at arrangere objekter logisk begynder at udvikles.
  • Konkrete-operationelle stadie, hvor evnen til at tænke logisk om objekter og hændelser begynder at blive mere strukturerede.
  • Formelt-operationelle stadie, hvor abstrakt tænkning og verbale ræsonnementer begynder at udvikles.
“Skaber vi børn, der kun kan lære det, der allerede er kendt? Eller skal vi forsøge at udvikle kreative og innovative sind, der er i stand til at opdage fra førskolealderen og op gennem hele livet?”

I MiLife Læringsrummet

  • Accepter at den enkelte reagerer forskelligt på læring i forhold til deres kognitive udviklingsstadie.
  • Læreren skal indtage en aktiv mentor rolle over for deres elever.
  • Eleverne skal opmuntres til at lære af hinanden.
  • Eleverne skal have lov til at lære af deres fejl.
  • Fokusset skal være på processen, såvel som udbyttet.
  • Lærere skal respektere den enkelte elevs interesser, evner og begrænsninger.
“Leg er barndommens arbejde.”
“Når du underviser et barn i noget, fjerner du for altid dets muligheder for at opdage det af sig selv.”
“Intelligens er det, du bruger, når du ikke ved, hvad du skal gøre.”
“Vi lærer mere, når vi er tvunget til at opfinde.”
“Det vigtigste mål med uddannelse er at skabe mennesker, der er i stand til at gøre nye ting, ikke blot at gentage det, andre generationer har gjort – mennesker, der er kreative, opfindsomme og opdagelsesrejsende. Det andet mål med uddannelse er at danne sind, der kan være kritiske, kan bevise og ikke acceptere alt, hvad de tilbydes.”
“Leg er svaret på, hvordan der kommer noget nyt til.”
“Det, vi ser, ændrer det, vi ved. Det, vi ved, ændrer det, vi ser.”
“Kun uddannelse kan redde vores samfund fra et muligt sammenbrud, hvad enten det sker voldeligt eller gradvist.”
“Børn har en reel forståelse af det, de selv opfinder, og hver gang vi prøver at undervise dem for hurtigt, forhindrer vi dem i at genopfinde det selv.”
“Erfaringen kommer før forståelsen.”
Søg
Alle teoretikere i alfabetisk ­rækkefølge

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife