fbpx
Søg
Close this search box.
Søg
Aristoteles

Aristoteles

322
f.kr.
The Self-fulfilling Prophecy
Kilder:

Merton, R.K. (1968) Social Theory and Social Structure. New York: Free Press.
Winch, C. and Gingell, J. (2005) Key Concepts in the Philosophy of Education. Abingdom: Routledge.

“Alle kan blive vrede. Det er let. Men at være vred på den rigtige person og i den rigtige grad og på det rigtige tidspunkt og med den rigtige årsag og på den rigtige måde – det er ikke alle, der magter det, og det er ikke let.”

Aristoteles var elev af Plato, men han var uenig med Plato antagelse om at sandhed og viden skulle findes inde I mennesket. Han talte for at mennesker havde brug for visdommen fra andre for at finde sandhed og viden om verden udenfor.

Aristoteles teorier om læring og overbevisningen om at viden og færdigheder opnås ved:

  • Undersøge viden og ekspertise hos mennesker, der anses for at være kloge.
  • Fortolke andres udtalelser.
  • Foretage selvransagelse baseret på disse fortolkninger.
  • Udvikle tro på sig selv som et resultat af denne selvransagelse.

Aristoteles undervisningsmetode var baseret på at læreren vejleder eleven til at nå deres potentiale gennem visdommen fra andre. Hjørnestenen var dialogen mellem lærer og elev, der fremhævede hvad eleven kunne. Dette blev princippet som begrebet den selvopfyldende profeti opstod af.

Den selvopfyldende profeti var et begreb der blev introduceret af Merton i 1960’erne. Det var baseret på Aristoteles overbevisning om at, hvis du har høje forventninger til dine elever og de ved det, så vil de præstere på det niveau der svarer til forventningerne. Omvendt hvis du har lave forventninger til dine elever og de ved det, vil deres præstation lide under det.

“At uddanne sindet uden at uddanne hjertet er ingen uddannelse. Jo mere du ved, desto mere ved du, at du ikke ved.”

I MiLife Læringsrummet

  • Lad være at servere alle svarene for eleverne, lad dem søgen information og svar selv.
  • Lad eleverne have nogle få hurtigt klaret successer med dette, da det vil opmuntre dem til at ønske at vide mere.
  • Lad eleverne vide at du har høje forventninger til dem.
“Tænk selv, og acceptér ikke alt, hvad du hører, som sandheden. Vær kritisk, og vurdér de ting, du tror på.”
“Det excellente er aldrig en tilfældighed. Det er altid resultatet af en bevidst hensigt, en oprigtig indsats og en velovervejet præstation. Det er det kloge valg blandt mange alternativer – det er valg, ikke tilfældigheder, der afgør din skæbne.”
“Den vigtigste relation, vi alle kan have, er den, vi har med os. Den vigtigste rejse, vi kan foretage, er selverkendelsen. For at kende dig selv må du bruge tid med dig selv, og du må ikke være bange for at være alene. At kende dig selv er begyndelsen til al visdom.”
“Et fjols bidrager ikke med noget, der er værd at høre, men bliver fornærmet over alting.”
Søg
Alle teoretikere i alfabetisk ­rækkefølge

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife