fbpx
Søg
Close this search box.
Søg
Paulo-Freire

Freire, Paulo

1968
Critical Consciousness
Kilder:

Freire, P. (1972) Pedagogy of the Oppressed. London: Penguin.
Mere om Elliott’s research der er baseret på Freire teorier www.janeelliott.com

“Læreren er ikke længere kun den, der underviser, men også den, der bliver undervist i dialogen med eleverne, der, mens de bliver undervist, også underviser. De bliver gensidigt ansvarlige i en proces, hvor alle udvikler sig.”

Freire var en brasiliansk lærer der startede et nationalt uddannelsesprogram for bøndere og fattigfolk i 1950’erne og i 1960’erne. Freire grunliggende overbevisning var at uddannelse skulle bygge på elevernes sprog, erfaringer og færdigheder fremfor at påtvinge dem lærerens kultur. Hans forfatterskaber er præget af den politiske holdning at ’dialog frisætter og monolog undertrykker’ og går igen i alt, hvad han har skrevet. Hjørnestenene i Freires koncept kritisk bevidsthed er, at den bedste læring begynder med handling, formes af refleksion, som fører til yderligere handling. Han understreger vigtigheden af dialog, hvor eleverne skal have lov at tale frit og føle sig som en respekteret og værdsat som en vigtig del af læringsprocessen.  Hans metodik kan beskrives som:

  • Identificer problemet – her indgår eleven og læreren i en dialog og undersøgelse af at få klarhed over, hvad problemet består i og som skal løses.
  • Find en original måde at præsentere problemet på – få eleverne til at bruge rollespil, tegninger, metaforer, eller tilsvarende for at præsentere problemet og lav der efter en sammenligning mellem dem for at finde frem til fælles temaer.
  • Se problemet gennem elevernes øjne- bed eleverne om at beskrive situationen som de har præsenteret og for at etablere en forbindelse mellem dem selv og problemet.
  • Analyser årsagen til problemet- få alle til at diskutere det der sker og hvad der kan gøres for at løse årsagen til problemet.
  • Tag aktion på at løse problemet – lav en plan for hvad der skal gøres både på kort sigt og på længere sigt for at forhindre problemet genopstår.
“Læring er en proces, hvor viden præsenteres for os og derefter formes gennem forståelse, diskussion og refleksion.”

I MiLife Læringsrummet

  • Vis interesse for dine elevers liv uden for klasseværelset.
  • Vær ikke bange for at anvende forskellige tilgange, for at få eleverne til at være åbne om emner der vedrører deres læring.
  • Langtids læringsplaner er vigtige, men undervurder ikke værdien af nogle få hurtige genveje til at opbygge elevernes tillid.
“Uddannelse er en kærlighedshandling og dermed en modig handling.”
“Læreren er selvfølgelig en kunstner, men at være kunstner betyder ikke, at han eller hun kan skabe profilen, kan forme eleverne. Hvad underviseren gør i undervisningen, er at gøre det muligt for eleverne at blive sig selv.”
“Ingen fødes fuldt-dannede: det er ved at gøre vores egne erfaringer i verden, at vi bliver det, vi er.”
“At studere handler ikke om at indtage ideer, men om at skabe og genskabe dem.”
“Uddannelse fungerer enten som et redskab, der faciliterer integrationen af den yngre generation ind i det nuværende systems logik og dermed sikrer konformiteten, eller det kan blive en træning i frihed, så mænd og kvinder kan håndtere virkeligheden kritisk og kreativt og opdage, hvordan de bidrager til transformationen af deres verden.”
“Fordi kærlighed er en handling af mod, ikke af frygt, er kærlighed en forpligtelse over for andre. Uanset hvor de undertrykte findes, er kærligheden et engagement i deres sag – fundamentet for befrielse.”
“Jeg kan ikke være lærer uden at blotlægge, hvem jeg er.”
“Det gør ingen skade at gentage udsagnet, der stadig afvises af mange mennesker, selv om det er helt indlysende, at uddannelse er en politisk handling.”
“Viden opstår kun gennem opfindelse og genopfindelse, gennem de rastløse, utålmodige, uendelige, håbefulde forsøg, som mennesker forfølger i verden, med verden og med hinanden.”
“Jo flere mennesker, der deltager i deres egen uddannelsesproces, og jo flere mennesker, der deltager i at definere, hvilken produktion der skal produceres, og til hvad og hvorfor, desto flere mennesker tager del i udviklingen af sig selv. Jo flere mennesker, der bliver sig selv, desto bedre bliver demokratiet.”
“Uddannelse skal begynde med at løse modsætningen mellem læreren og eleven ved at forene modstillingens poler, så begge er både lærere og elever på samme tid.”
“Kritisk refleksion over praksis er et krav til forholdet mellem teori og praksis. Ellers bliver teori simpelthen “bla, bla, bla” og praksis ren aktivisme.”
“Dialog kan ikke eksistere uden ydmyghed.”
“Ledere, der ikke handler dialogisk, men insisterer på at diktere deres beslutninger, organiserer ikke mennesker – de manipulerer dem. De frisætter ikke, og de er ikke frisatte: de undertrykker.”
“At vaske hænderne i konflikten mellem de magtfulde og de magtesløse midler betyder, at man tager parti for de magtfulde, at man ikke er neutral.”
“Ingen kan være et autentisk menneske, hvis man forhindrer andre i at være det.”
Søg
Alle teoretikere i alfabetisk ­rækkefølge

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife