fbpx
Søg
Close this search box.
Søg
David-Kolb

Kolb, David

1984
Learning Styles Inventory
Kilder:

Kolb, D. (1984) Experiential Learning: Experience as a Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Petty, G. (2009) Teaching Today: A Practical Guide (4th edition). Cheltenham: Nelson Thornes.

“Læring betragtes ofte som en proces, hvor man tager imod i stedet for at give. Dette er mest tydeligt, når man tænker på forholdet mellem elever og lærere: Lærere giver, og eleverne tager imod. Men når voksne lærer, er det helt afgørende, at man både giver og modtager.”

Kolbs læringsmodel er baseret på to konstante dimensioner.

  1. Hvordan mennesker tager information ind: gennem konkrete erfaringer (udførsel), eller abstrakt begrebsdannelse (tænkning).
  2. Hvordan mennesker internalisere information: gennem eksperimentelle aktiviteter (tester), eller refleksive observationer (iagttagelse).

Kolb udviklede han lærings stils domæne tanke ved at inddele dem i fire dominante læringsstile, som kan lokaliseres inden for fire kvadranter.

De kan beskrives som følger:

  1. Divergente er lokaliseret i udføre – iagttagelses kvadranten. De er fantasifulde, følsomme elever, der kan forstå det store billede
  2. Assimilative er lokaliseret i iagttagelse- tænkning kvadranten. De fokuserer mere på at udvikle teorier end på den praktiske anvendelse.
  3. Konvergense er lokaliseret i tænkning-testning kvadranten. Som elever forbliver de følelsesmæssigt uafhængige og de organiserer informationer gennem deduktion og eksperimenter.
  4. Akkommodative er lokaliseret i testning-udføre kvadranten. De stoler på deres intuition og løser problemer med en forsøg-fejl metode.
“Læring er den proces, hvor der skabes viden gennem transformationen af oplevelser.”

I MiLife Læringsrummet

  • Få en fornemmelse af dine elevers læringsstils præferencer.
  • Lad være at bruge materiale, der kun tilgodeser en præference.
  • Arbejd med elever, der har stærke læringsstils præferencer for et område til at udvikle andre læringsstile.
Søg
Alle teoretikere i alfabetisk ­rækkefølge

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife