fbpx
Søg
Close this search box.
Søg
Carl-Rogers

Rogers, Carl

1951
Facilitation
Kilder:

Rogers, C. (1994) Freedom to Learn. New York: Prentice-Hall.
Rogers, C. (2004) On Becoming a Person. London: Constable.

“Vi tror, vi lytter, men meget sjældent lytter vi med reel forståelse, ægte empati. Alligevel er det at lytte, af denne helt særlige slags, en af de stærkeste kræfter til at skabe forandringer, som jeg kender.”

Rogers var en af de helt store drivkræfter af den humanistiske bevægelse, som taler for et skift i vægtningen af læringsprocesser væk fra lærerne over til eleverne. I den humanistiske tilgang ændrer lærerens rolle sig fra at være den med autoritet, eller ekspertise, der giver løsninger til at være den der facilitere processen af at individer finder deres egne løsninger.

Rogers identificerede tre elementer som han mente var en vigtig del for at facilitere effektivt, der kan opsummeres som følger:

  • Kongruens – være tro mod dig selv og vær ikke bange for at udtrykke dine følelser i indsatsen for at danne rapport med andre.
  • Empati – vær villig til at betragte sager fra den andens ståsted.
  • Respekt – accepter andre for den de er på en ikke kritisk og ikke dømmende måde.

Rogers troede ikke på, at man ’kan lære andre noget’ men kun kan sørge for et miljø der er befordrende for læring.

“Personlig udvikling og vækst opstår, når individer konfronterer problemer, kæmper for at mestre dem, og gennem denne kamp udvikler nye aspekter af egne færdigheder, evner og holdninger til livet.”

I MiLife Læringsrummet

  • Vær altid åben og ærlig over for dine elever.
  • Prøv at forstå, hvordan de har det med emnet.
  • Tænk positivt om det potentiale dine elever har for at opnå resultater.
“Hvis jeg kan lytte til det, han kan fortælle mig; hvis jeg kan forstå, hvordan det opleves af ham; hvis jeg kan se den personlige betydning for ham; hvis jeg kan mærke den følelsesmæssige smag, det har for ham, så kan jeg frigive stærke forandringskræfter i ham.”
“Folk overvejer for alvor kun at ændre sig, når de føler sig accepterede som præcis den, de er.”
“Den eneste person, der ikke kan hjælpes, er den person, der bebrejder andre.”
“Når jeg ser på verden, er jeg pessimistisk, men når jeg ser på mennesker, er jeg optimistisk.”
“Det besynderlige paradoks er, at når jeg accepterer mig selv, som jeg er, så kan jeg ændre mig.”
“Jeg tror, at min dybeste kritik af uddannelsessystemet… er, at det hele er baseret på mistillid til eleverne. Stol ikke på, at de kan forfølge deres egne mål; vis dem vejen; fortæl dem, hvad de skal gøre; fortæl dem, hvad de skal tænke; fortæl dem, hvad de burde lære. Konsekvensen er, at i den alder, hvor de skulle lære at beherske den voksnes måde at træffe valg og beslutninger på, når de skulle mødes med tillid i forhold til nogle af disse ting, tillid til at begå fejl og lære af disse fejl, bliver de i stedet ensrettet og styret af en læseplan, hvad enten den passer til dem eller ej.”
“I mine første år som nyuddannet plejede jeg at stille spørgsmålet: Hvordan kan jeg behandle, helbrede eller ændre denne person? Nu vil jeg stille spørgsmålet på denne måde: Hvordan kan jeg opbygge en relation, som denne person kan bruge til sin egen personlige vækst?”
“Det gode liv er en proces, ikke en tilstand. Det er en retning, ikke en destination.”
“Den eneste person, der er uddannet, er den, der har lært, hvordan man lærer og ændrer sig.”
“Da ingen andre kan vide, hvordan vi opfatter tingene, er vi vores egne bedste eksperter.”
“En person kan ikke undervise en anden person direkte; en person kan kun facilitere en andens læring.”
“Menneskers manglende evne til at kommunikere er et resultat af deres manglende evne til at lytte effektivt.”
Søg
Alle teoretikere i alfabetisk ­rækkefølge

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife