fbpx
Søg
Close this search box.
Søg
Alexander-Sutherland-Neill

Neill, Alexander Sutherland

1960
The Freedom to Learn
Kilder:

Ayers, W. (2003) On the Side of the Child: Summerhill Revisited. New York: Teachers College Press.
Neill, A.S. (1960) Summerhill School: A Radical Approach to Learning. New York: St. Martin’s Griffin.

“Da min første kone og jeg grundlagde skolen, havde vi en overordnet idé: at få skolen til at passe til barnet – i stedet for at få barnet til at passe til skolen.”

Neill åbnede skolen Summerhill I 1921, der ofte havde elever med en problematisk baggrund. Han funderede skolen på radikalt anderledes lærings filosofier og teorier end dem, der herskede på den tid.

For at forstå, hvor radikale hans teorier var må man huske på, at dengang skulle elever absolut ikke høres, hvor tvang og udenadslære var hoveddelen af undervisningen og hvis eleven fejlede i indfrielsen af de stillede krav og forventninger vankede der ofte korporlig afstraffelse. Men selv i dag vil hans teorier blive set som kontroversielle!

 

Niells teorier kan opsummeres som følgende:

  • Elever lærer bedre, når de ikke er tvunget til at deltage i undervisningen.
  • Elever skal have mulighed for at være ligeværdigt medbestemmende om grundregler.
  • Elever skal have ligeret og være medbestemmende til at udvikle læringsrutiner.
  • Udefra kommende disciplin skal undgås.
  • Indefra kommende selvdisciplin skal opmuntres.
  • Udefra kommende motivation (belønning, straf) skal undgås.
  • Indefra kommende selvmotivation skal udvikles.

Han argumenterede for at, hvis man er frataget muligheden for at lære gennem barndommen bidrager det til nogle psykologiske dysfunktioner i voksenlivet og kan være en del af årsagen til at de er modvillige overfor yderligere uddannelse.

“Frie børn påvirkes ikke så let; fraværet af frygt er årsagen til dette fænomen. Fraværet af frygt er faktisk det fineste, der kan ske for et barn.”

I MiLife Læringsrummet

  • Lad eleverne forlade undervisning, der ikke har nogen mening eller relevans for dem.
  • Giv eleverne mulighed for at medbestemmende om grundreglerne og læringsintentionerne.
  • Brug ikke belønning og straf som en metode til at motivere dine elever, men dem for deres indsats og præstation.
“Kærlighed og had er ikke modsætninger. Det modsatte af kærlighed er ligegyldighed.”
“Der findes ikke problembørn; der findes kun problemforældre.”
“Det vanskelige barn er det barn, der er ulykkeligt. Han er i krig med sig selv, og derfor er han i krig med verden.”
“Hvis følelserne er frisatte, vil intellektet tage vare på sig selv.”
“Barnets opgave er at leve sit eget liv – ikke det liv, som hans ængstelige forældre synes, han skal leve.”
Søg
Alle teoretikere i alfabetisk ­rækkefølge

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife