fbpx
Søg
Close this search box.
Søg
Erik-Erikson

Erikson, Erik

1950
Eight Stages of Development
Kilder:

Erikson, E (1950) Childhood and Society.
Erikson, E. (1964) Insight and Responsibility.
Erikson, E. (1968) Identity: Youth and Crisis.
Sheehy, G. (1996) New Passages.

“Livet giver ingen mening uden gensidig afhængighed. Vi har brug for hinanden, og jo før vi lærer det, desto bedre er det for os alle.”

Erikson forståelse af den menneskelige udvikling byggede på de epi-genetiske principper, der siger at enhver organisme er født med et bestemt formål og dets succesfulde udvikling resulterer i opfyldelsen af dette formål. Med Eriksons egne ord: ”Alt der gror, har en grundplan og ud af denne opstår delene. ” Han foreslog at den menneskelige personlighed udfolder og udvikler sig efter otte forudbestemte trin. Ifølge Erikson sker den udvikling i konstant interaktion med arv og miljø.

De otte trin er:

 • Trin 1 – barnets første år: tillid kontra mistillid, hvis barnets behov bliver dårligt eller uregelmæssigt tilgodeset, så vil en følelse af mistillid opstå og som kan komme igen i senere forhold.
 • Trin 2 – 18 mdr. til 2 år: autonomi kontra skam og tvivl: her lærer barnet at udforske verden omkring sig, men må også for første gang at skulle håndtere følelser som skam og tvivl, som et resultat af fejl, eller forældrenes reprimander. En sund viljekraft udvikles, som et resultat af at lære at håndtere både successer og fejl.
 • Trin 3 – 3-6 år: initiativ kontra skyld, det er her børn lærer at agere kreativt og legende, men med et formål. Gennem interaktion med andre opdager de at deres handlinger kan have en negativ effekt på andre. Strenge straffe på dette trin kan forårsage en vedvarende følelse af skyld.
 • Trin 4 – 6-12 år: dygtighed kontra mindreværd, barnet fokuserer på at dygtiggøre sig og læring af sociale færdigheder og de giver barnet en følelse af at være kompetent. Overdreven fokus på arbejde kan medføre at barnet fejlagtigt sidestiller selvværd med produktivitet.
 • Trin 5 – 12-20 år: finde egen identitet kontra identitetsforvirring, det er her vi udvikler en sammenhængende opfattelse af hvem vi er, gennem overvejelser af vores fortid, nutid og fremtid. Hvis dette trin håndteres med succes, så opnås en overensstemmende følelse af selvet. Problemer her kan føre til en identitetskrise.
 • Trin 6 – 20-35 år: intimitet kontra isolation, vi opbygger tætte relationer og erfarer kærligheden.
 • Trin 7 – 35-70 år: Sætte spor kontra stagnation, hvor vi arbejder på vegne af fremtidige generationer, eller bidrager til samfundet gennem kulturelle, eller sociale aktiviteter.
 • Trin 8 – 70- fremefter: personlig integritet kontra fortvivlelse, sker når mennesker reflekterer over deres liv og får en følelse af enten tilfredshed og accept af deres alder eller fortvivlelse over fysiske begrænsninger og realiteten af døden. Succesfuld håndtering på dette trin resulterer i opnåelsen af visdom.

Samfundets udvikling siden Eriksons teori blev fremsat, har betydet at voksen alderen fra 12 år og opefter er blevet forlænget med ca. ti år og skubber dermed Eriksons trin tilsvarene. (Gail Sheehy)

“Fornemmelsen af identitet gør det muligt at opleve sig selv som noget, der har kontinuitet og bestandighed og til at handle i overensstemmelse hermed.”

I MiLife Læringsrummet

 • Vær bevidst om hvilket udviklingstrin dine elever befinder sig på.
 • Giv eleverne på trin 5 god tid til at mærke efter, hvordan de har det med opgaverne og giv dem tid til at formulere det.
 • Vær altid konstruktiv i din feedback og fokuser på opgaven frem for personen.
 • I holdnings og værdispørgsmål, lad eleverne få tid til at tænke over hvem de ønsker at være.
“Jo bedre du kender dig selv, desto større tålmodighed har du over for det, du ser i andre.”
“Unge mennesker har brug for frihed til at vælge, men ikke så meget frihed, at de faktisk ikke kan træffe et valg.”
“Personlighed er også skæbne.”
“Du ser et barn lege, og det er nærmest som at se en kunstner male, for i legen siger et barn ting uden at sige et ord. Du kan se, hvordan det løser sine problemer. Du kan også se, hvad der er galt. Specielt små børn har en enorm kreativitet, og uanset hvad der er i dem, så stiger det op til overfladen i den fri leg.”
“Børn elsker og ønsker at blive elsket, og de foretrækker i høj grad præstationens glæde frem for den hadefulde fiaskos triumf.”
“Den legende voksne træder sidelæns ind i en anden virkelighed; det legende barn rykker fremad til nye grader af mestring.””
“Det er et langt træk at opdrage vores børn til at blive gode; du er nødt til at fortsætte med at gøre det – opdrage dem – og det betyder, at du tager tingene op med dem: spørger, fortæller, udfordrer dem, fortæller dem dine holdninger – og gennem erfaringer finder dine egne ord og din egen måde at sætte dem sammen på. Du er nødt til at lære, hvor du står, og sørge for, at dine børn lærer [hvor du står], at de forstår hvorfor, og snart, håber du, vil de stå dér ved siden af dig, sammen med dig.”
“Hos alle børn på alle trin udfolder der sig med stor energi nye mirakler.”
“Børn skal ikke lade sig narre af tom smiger og nedladende ros. De bliver muligvis nødt til at acceptere en overfladisk styrkelse af deres selvværd i mangel af bedre, men det, jeg kalder deres voksende ego-identitet, opnår kun reel styrke gennem en ærlig og konsekvent anerkendelse af deres reelle præstationer, dvs. præstationer, der har betydning i deres kultur.”
“Spædbørn styrer og opdrager deres familier lige så meget, som de styres af dem. Ja, faktisk opdrager familien spædbarnet ved at blive opdraget af det.”
“De rigeste og mest tilfredsstillende liv forsøger at opnå en indre balance mellem tre områder: arbejde, kærlighed og leg.”
“Leg er den mest naturlige metode til selvhelbredelse, som barndommen giver.”
“Sunde børn frygter ikke livet, hvis de ældre i familien har integritet nok til ikke at frygte døden.”
Søg
Alle teoretikere i alfabetisk ­rækkefølge

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife