fbpx
Søg
Close this search box.
Søg
Albert-Bandura

Bandura, Albert

1977
Role Modelling
Kilder:

Bandura, A. (1977) Social Learning Theory. New York: General Learning Press.
Malone, J.C. (1990) Theories of Learning: A Historical Approach. Belmont, CA: Wadsworth.

“Hvad folk tænker, tror og føler, påvirker, hvordan de opfører sig. Dertil bestemmer de naturlige og udefrakommende reaktioner på deres handlinger delvist også deres tankemønstre og affektive reaktioner.”

Bandura baserede in teori på kontrollerede forsøg med to grupper af børn.  Den ene gruppe af børn var vidner til en situation, hvor voksne fysisk og verbalt angreb en oppustelig dukke.  Den anden gruppe af børn var vidner til en situation, hvor voksne kærtegnede og talte kærligt til dukken. Da børnene blev alene med dukken imiterede børnene de voksnes adfærd som de havde observeret.

Bandura mener at observationsprocessen understøtter den antagelse at adfærdstilpasning opnås ved: at observere andres adfærd, afprøver mentalt om det er passende adfærd og så anvender den adfærd der betragtes som passende.

For at nogen med succes kan imitere en adfærd af en rolle model, foreslog Bandura at individet skal:

  • Opmuntres til at lægge mærke til adfærden.
  • Trænet i at huske hvad der er set og hørt.
  • Har kapaciteten til at reproducere adfærden.
  • Har motivationen til at ville efterligne adfærden.

Han argumenterede for at mennesker ville være mere modtagelige til at efterligne god adfærd, hvis de tror på at de er muligt for dem at gennemføre den adfærd. Han brugte begrebet Self-efficacy (selv-mestring) for at beskrive dette.

“Mennesker, der har stor tillid til deres egne evner, går til vanskelige opgaver som nogle udfordringer, der skal mestres, snarere end som trusler, der skal undgås.”

I MiLife Læringsrummet

  • Den måde du opfører dig på i klassen vil have en positiv eller negativ effekt på dine elever.
  • Brug ikke stereotyper til at forstærke god adfærd. Husk der var både nogle dygtige hvide aktivister og nogle forfærdelige sorte aktivister som kæmpede for at ende apartheid.
  • Hvis du vælger rollemodeller, så vær sikker på dine elever har evnen til at imitere adfærden.
“At lære ville være ufatteligt krævende, for ikke at sige risikofyldt, hvis folk udelukkende skulle stole på effekten af deres egne handlinger for at lære, hvad de skal gøre. Heldigvis indlæres størstedelen af menneskelig adfærd observationsmæssigt gennem modellering. Ved at observere andre danner man en idé om, hvordan ny adfærd udføres, og ved senere lejligheder tjener denne indkodede information som en guide til handling.”
“Selv-efficacy er troen på sine egne evner til at organisere og udføre de handlinger, der kræves for at styre fremtidige situationer.”
“Folks tro på deres egne evner har en vidtrækkende effekt på disse evner.”
“Mennesker producerer deres egen livsomstændigheder; de er ikke kun et produkt af dem.”
“Når omdømmet først er etableret, ændres det ikke så let.”
“Selv-tvivl skaber drivkraften til læring, men hindrer samtidig, at man bruger sine tidligere tillærte færdigheder på en klog måde.”
“Mennesker, der tror på, at de har magten til at udøve en vis grad af kontrol over deres eget liv, er sundere, mere effektive og mere succesrige end dem, der ikke har tillid til deres evner til at gennemføre ændringer i deres liv.”
“Mennesker, der har en stærk tro på deres self-efficicacy, anvender deres opmærksomhed og indsats på situationens krav, og forhindringer ansporer dem til at gøre en endnu større indsats.”
“Selvtillid garanterer ikke nødvendigvis succes, men mangel på selvtillid giver med sikkerhed ikke succes.”
“Psykologi kan ikke fortælle folk, hvordan de burde leve deres liv. Det kan imidlertid give dem metoderne til at gennemføre personlige og sociale forandringer.”
“Succes og fiasko er stort set selvdefineret i forhold til egne standarder. Jo højere standarder, desto mere sandsynligt er det, at de givne resultater bliver betragtet som fejl, uanset hvad andre måtte synes.”
“Ironisk nok er det de talentfulde, der har høje forhåbninger, der er mulige, men særdeles vanskelige, at realisere, som er særligt sårbare over for utilfredshed på trods af deres bemærkelsesværdige resultater.”
Søg
Alle teoretikere i alfabetisk ­rækkefølge

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife