fbpx
Søg
Close this search box.
Søg
Bruce-Tuckman

Tuckman, Bruce

1965
The Group Development Model
Kilder:

Tuckman, B.W. (1965) Development Sequences in small Groups. Psychology Bulletin, 3(6), 384-99.

Tuckman har udviklet en model over gruppers udvikling, der er anerkendt verden over. Modellen er baseret på tanken om, at grupper går igennem fire udviklingstrin før gruppen kan præstere til fulde som en enhed. Han har senere tilføjet et femte trin til modellen der kan opsummeres som følger:

  • Forming – her starter medlemmerne i gruppen at interagere med hinanden og finder ud af hvad der forventes af dem. Nogle medlemmer vil føle det spændende og er entusiastiske andre vil føle sig utrygge og usikre.
  • Storming – gruppens medlemmer blander sig med hinanden, konflikter opstår, når personlige dagsordener og interesser kommer frem. Nogle medlemmer vil hævde sig og sætte spørgsmål ved autoriteten andre følger trop med, det der siges.
  • Norming – efterhånden som medlemmer finder løsninger på konflikterne begynder gruppen at fremstå som en sammenhængende enhed. Kritik er konstruktiv og gruppemedlemmer begynder at arbejde sammen.
  • Performing – efterhånden som tilliden og tiltroen til hinanden vokser stiger præstations og effektivitetsniveauet.
  • Adjourning – når opgaven er fuldført opløses gruppen. På dette stadie vil gruppemedlemmer enten have en følelse af tilfredshed eller tab alt efter udbyttet. Andre følelser kan være lettelse eller tristhed.

Tuckman understregede vigtigheden af at vejlede teamet fra starten af. Han argumenterer for at fastsættelsen af gruppens mål og roller i gruppen er en afgørende faktor for om gruppen går til den stillede opgave med engagement eller med modvilje.

I MiLife Læringsrummet

  • Fastslå grundreglerne for gruppearbejdet gennem diskussion fremfor at diktere dem.
  • Lad konflikterne opstå, men vær sikker på de bliver løst.
  • Anerkend alles indsats.
Søg
Alle teoretikere i alfabetisk ­rækkefølge

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife