fbpx
Søg
Close this search box.
Søg
Jerome-Bruner

Bruner, Jerome

1966
Discovery Learning & Spiral Curriculum / Kognitive psykologi
Kilder:

Bruner, J.S. (1966) Towards a Theory of Instruction. New York: W.W. Norton.
Bruner, J.S. (1971) The Relevance of Education. New York: W.W. Norton.
Kelly, A. V. (2004) The Curriculum: Theory and Practice (5th edition). London: SAGE.

“Det lille barn, der nærmer sig et nyt emne eller et nyt problem, er som videnskabsmanden, der arbejder i kanten af sit valgte fagområde.”

Discovery Learning

Bruners antagelse om opdagelses læring byggede på at adfærdsændringer opnås gennem personens aktive deltagelse i processen fremfor at blive ske-madet med information og på den måde opdage vigtige aspekter omkring viden.

For at kunne udvikle elevers problemløsnings færdigheder foreslog Bruner at lærerens rolle ikke er at levere informationer ved traditionel undervisning, men i stedet facilitere læringsprocessen ved at designe lektioner, der hjælper den enkelte til at forholdet og sammenhængen mellem bider af information.

Bruner fastholdt, at det kritiske aspekt ved opdagelses læring, er kun at give eleverne den mest nødvendige information for at kunne løse et problem, men ikke at organisere det for dem.

 

Spiral Curriculum / Kognitive psykologi

Bruner udvidede hans ideer om Discovery Learning – læring gennem opdagelse til at omfatte udviklingen af undervisningsplaner. Han argumenterer for at lærerne spilder tid med at matche kompleksiteten af informationer med elevernes kognitive udviklingsstadie og hævder, at der kan undervises i et hvert emne i en eller anden form uanset, hvilket kognitive udviklingsstadie eleverne er på.

Han forklarer at komplekse informationer kan struktureres sådan, at de introduceres på et forenklet niveau først og vendes tilbage til på mere komplicerede niveauer senere i læseplanerne, hvor eleverne opmuntres til at linke til deres tidligere erfaringer og viden om emnet. Han kaldte dette læring i spiraler.

“Det er sentimentalt at tro, at livets undervisning altid kan tilpasses barnets interesser, ligesom det er tom formalisme at tvinge barnet til at efterligne voksensamfundets formler.”

I MiLife Læringsrummet

Discovery Learning

  • Test elevernes eksisterende viden om emnet.
  • Spørg dem, hvordan de gerne vil udvide den viden.
  • Vurder om de har absorberet ny viden.

 

Spiral Curriculum / Kognitive psykologi

  • Opmuntre dine elever til at være intuitive tænkere. Vær en god rollemodel, hvor det at begå fejl er i orden, når bare man lærer af dem.
  • Være ikke overkritisk, hvis eleverne glemmer fakta. Det der er vigtigt er, at du opmuntre eleverne til at danne forbindelse mellem den nye viden og eksisterende forståelse som vil hjælpe dem til nemmere at kunne løse problemer selv.
  • Start med nogle nemme opgaver og byg så op til mere udfordrende opgaver, der stadig er mulig for eleven at udføre. Dette vil udvikle elevernes færdigheder i problemløsning og opmuntre dem til ikke at være bange for at begå fejl.
  • Forsøg altid at få eleverne til at sætte ord på, hvad de har lært i sammenhæng med den viden de havde om emnet og hvad de gerne vil lære mere om.
“Uddannelse skal ikke kun transmittere kultur, men også levere alternative syn på verden og styrke viljen til at udforske dem.”
“Det aktive sind er ikke kun aktivt i naturen, men det søger dialog og diskurs med andre aktive sind. Og det er gennem denne dialogiske, diskursive proces, vi lærer den Anden at kende og hans synspunkter, hans historier. Vi lærer en enorm mængde, ikke kun om verden, men om os selv gennem diskurs med andre.”
“Fiskene vil være de sidste, der opdager vand.”
“At fortælle andre om sig selv er … ingen enkel sag. Det afhænger af, hvad vi tror, de tror, vi skulle være.”
“God undervisning er altid på forkant med et barns kompetence.”
“At lære struktur er kort sagt at lære, hvordan tingene hænger sammen.”
“At vide er en proces, ikke et produkt.”
“At forstå noget på én måde udelukker ikke, at man kan forstå det på andre måder.”
“Med tiden, og når man drager fordel af erfaringen, lærer man, at tingene hverken bliver så gode, som man håbede, eller så dårlige, som man frygtede.”
“Essensen af kreativitet er at finde ud af, hvordan du bruger det, du allerede ved, for at kunne overskride det, du allerede tænker.”
“Vi er historiefortællende væsener, og som børn får vi sproget til at fortælle de historier, som vi har inden i os.”
“At tænke over, hvordan man tænker” bør være en hovedbestanddel i enhver udviklende uddannelsespraksis.”
Søg
Alle teoretikere i alfabetisk ­rækkefølge

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife