fbpx
Søg
Close this search box.
Søg
Edward-Thorndike

Thorndike, Edward

1905
Connectionism – Trial and Error
Kilder:

Thorndike, E.L. (1999) Education Psychology: Briefer Course. New York: Routledge.
Thorndike, E.L. and Gates, A.I. (1929) Elementary Principles of Education. New York: Macmillian.

“I det store og hele har det psykologiske arbejde i den sidste fjerdedel af det nittende århundrede fokuseret på studiet af bevidsthed til fordel for intellektets og personlighedens samlede liv.”

Thorndike betragtes som den første rendyrkede behaviorist psykolog, selvom termen behaviorisme først kom lang tid efter hans research blev afsluttet.

Hans mest berømte eksperiment, var hans studie af, hvordan katte kunne slippe fri af en låst kasse ved at anvende forsøg – fejl metoden, som han kaldte Connectionism (fobindelsesdannelse).

Hans research indikerede at ved at prøve forskellige tilgange til flugten, ville kattene enten opleve et belønnende udfald – frihed, eller intet udbytte – stadig fanget. Gennem disse udfald, ville antallet af forsøg (trial, error) falde efterhånden som kattene lærte, hvilke handlinger, der ville føre til belønning. De belønnende forsøg blev fæstnet i hukommelsen (stamped in) og det modsatte for de frugtløse forsøg (stamped out).

Principperne der understøtter Thorndikes teori er:

  • Læring kræver at læreren stimulerer eleven ved at belønne vellykkede forsøg.
  • En serie af stimulerende belønningsforbindelser kan kobles sammen så længe de hører til den samme handling.
  • Intelligens er en funktion af antallet af forbindelser der er lært.
  • Forbindelser bliver styrket ved øvelse og bliver svagere når øvelserne ikke fortsættes.
  • Overført læring sker på baggrund af tidligere erfaringer.
“Intellektets funktion er at skabe en måde, vi kan tilpasse vores reaktioner til livets omstændigheder på, så vi kan sikre glæden, symptomet på velfærd.”

I MiLife Læringsrummet

  • Diskuter karakteren af problemet som du og dine elever prøver på at løse.
  • Arbejd med dine elever for at finde årsagen til problemet.
  • Lav en liste over mulige løsninger på problemet og brug forsøg –fejl metoden til at teste dem for at se om den virker.
“For det intelligente menneske med en interesse i menneskelig natur må det ofte virke underligt, at så meget af energien i den videnskabelige verden er blevet brugt på studiet af kroppen og så lidt på studiet af sindet.”
“Alt, der eksisterer, eksisterer i en eller anden mængde og kan måles.”
“Psykologi er videnskaben om intelligens, personlighed og adfærd hos dyr, herunder mennesker.”
“Farver falmer, templer smuldrer, imperier falder, men kloge ord lever videre.”
“Psykologi bidrager til at registrere sandsynligheden for, at et mål er opnåeligt.”
Søg
Alle teoretikere i alfabetisk ­rækkefølge

Tak for din tilmelding.

Du modtager om et øjeblik en e-mail med et link, hvor du bekræfter tilmeldingen.

Med venlig hilsen
MiLife